مركز تحقيقات دیابت
۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
طرح‌هاي مصوب در مركز

عنوان طرح

مجري طرح

سال تصويب

كد طرح

 

1

بررسي ميزان بيان T-bet و GATA-3 و سنجش ميزان   INF-γو IL-4 در مبتلايان به آسم در مقايسه با گروه شاهد در محيط كشت سلول حاوي عصاره  Porcupines

 

دكتر سعيد عابديان كناري

 

91

 

 

 

2

بررسي ارتباط فعاليت بيماري آرتريت روماتوئيد و شدت پريودنتيت در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد فعال و در رميسيون

 

دكتر مريم مبيني

 

 

91

 

 

 

3

ارزيابي ارتباط پريودنتيتيس و فاكتورهاي التهابي مربوطه، اينترلوكين 18 با ديابت بارداري

دكتر زهرا كاشي

 

91

 

 

4

اندازه گيري قابليت اعتماد و اعتبار پرسشنامه بازنگري شده فارسي فيبروميالژيا در بيماران ايراني مبتلا به فيبرومالژيا

 

دكتر مريم مبيني

 

92

 

 

5

بررسي ارتباط ابتلا به ديابت با بيماري تنگي كانال نخاعي و دژنراسيون ديسك بين مهره اي

 

دكتر كاوه حدادي

 

92

 

513

 

6

بررسي اثر درمان غير جراحي پريودنتيت بر فاكتورهاي التهابي و قند خون در افراد مبتلا به ديابت تيپ 2

دكتر عادله بهار، دكتر كبري وليكچالي

 

92

 

520

 

7

بررسي ارتباط ضخامت كورتكس استخوان فمور با مدت مصرف آلندرونات در بيماران مبتلا به استوپني و يا استوپروز

 

دكتر مريم مبيني

 

92

 

580

8

بررسي اثر مشكلات موسكولواسكلتال اندام فوقاني بر كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 طولاني

 

دكتر مريم مبيني

 

92

 

817

9

بررسي فراواني قند خون بالا در بيماران غير ديابتي دچار ضربه سر شديد بستري شده در ICU بيمارستان امام (ره)ساري در سال 1393

 

دكتر كاوه حدادي

 

92

 

923

10

بررسي وضعيت دموگرافيك وشيوع ديابت تايپ1دركودكان استان مازندران

 

دكتر دانيل زمانفر

 

92

 

930

11

بررسي تاثير بيماري ايسكميك قلبي(IHD)  بر سير بيماران باحملات وخامت بيماري انسدادي مزمن ريوي ( COPD Exacerbation ) بستري شده در بيمارستان امام خميني ساري طي سالهاي 1387-1393

 

دكتر مسعود عليالي

 

93

 

965

12

بررسي اثربخشي كورتيكوستروييد خوراكي در درمان انگشت ماشه اي در بيماران ديابتي

 

دكتر فاطمه نيك صولت رودپشتي

 

93

 

1206

13

بررسي عوارض جنيني و مادري ديابت بارداري طبق روش دو مرحله اي و دومرحله اي در خانم هاي باردار بيمار درمناطق روستايي شهرستان ساري

 

دكتر زهرا كاشي، دكتر محسن اعرابي

 

93

 

1480

14

مقايسه شيوع ديابت بارداري براساس روش دو مرحله اي (Carpenter and Coustan criteria)  و تك مرحله اي

دكتر زهرا كاشي، دكتر محسن اعرابي

 

 

93

 

1481

15

بررسي ارتباط تغييرات سطح اينتر لوكين 6 با هرني ديسك كمري حاد قبل و بعداز جراحي ديسك كمري

 

دكتر كاوه حدادي

 

93

 

1509

16

بررسي صحت بيوماركر پروتئين S100B براي تعيين پيش اگهي باليني بيماران دچار اسيب نخاعي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني ساري

 

دكتر كاوه حدادي

 

93

 

1511

17

بررسي حساسيت و اختصاصيت سطح FGF23 دربيماران با نارسايي مزمن كليه

 

دكتر فاطمه اسپهبدي

 

94

 

1580

18

بررسي ميزان شيوع بيماري سلياك در كودكان مبتلا به ديابت تيپ 1 مراجعه كننده به درمانگاه باغبان ساري (دي ماه 1391 الي دي ماه 1392(

 

دكتر محسن اعرابي

 

94

 

1763

19

مقايسه اثر بخشي مورفين سولفات و كتامين وريدي با مرفين سولفات وريدي به تنهايي دركنترل درد حاد بيماران رنال كوليك مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1394

 

دكتر سيد محمد حسيني نژاد

 

94

 

1719

20

بررسي ارتباط اينترلوكين 10 و 35 با ديابت بارداري

دكتر عادله بهار

94

1910

21

بررسي ميزان فراواني ديابت تشخيص داده نشده در بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1395

 

دكتر سيد محمد حسيني نژاد

 

94

 

2215

22

مقايسه هزينه تشخيصي، درماني ساليانه و وضعيت سلامتي در سه بيماري فيبروميالژيا، آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت

 

دكتر مريم مبيني

 

95

 

1977

 

23

مقايسه فراواني سندرم متابوليك در پسوريازيس، آرتريت پسوريازيسي و افراد سالم

 

دكتر مريم مبيني

 

95

 

2403

24

مقايسه فراواني سندرم متابوليك در بيماران مبتلا به لوپوس سيستميك اريتماتو و افراد سالم

 

دكتر مريم مبيني، دكتر عادله بهار

 

95

 

 

2387

25

بررسي ارتباط فعاليت و ازمان بيماري آرتريت روماتوئيد و سندرم متابوليك در زنان مبتلا به آرتريت روماتوئيد

 

دكتر مريم مبيني

 

95

 

2331

26

ارزيابي پارامترهاي فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي (PON1) و ارتباط آن ها با اينترلوكين-6 (IL-6) در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

 

دكتر عبدالكريم مهروز

 

93

 

1013

27

ارزيابي اثربخشي ويتامين D در بيماران كبد چرب غير الكلي

دكتر ترنگ تقوايي عربي

93

1144

28

مدل سازي داده هاي گسسته زمان ناتمام فاصله اي و كاربرد آن در بيماران مبتلا به ندول هاي تيروئيد

دكتر رضا علي محمدپور

 

93

 

1064

29

بررسي رابطه بين سطح VEGF و IGFBP3 با رتينوپاتي در اشك بيماران مبتلا به ديابت در مقايسه با كنترل

دكتر مجيد رضا شيخ رضايي

 

93

 

1391

30

بررسي فراواني پريودنتيت در بيماران مبتلا به پره ديابت مراجعه كننده به كلينيك طوبي و بيمارستان امام خميني (ره) ساري در سال 93-94

دكتر اويده معبودي

 

93

 

1054

31

بررسي مقايسه اي سطح سرمي ويتامين D زنان مبتلا به ديابت بارداري با زنان باردارغيرديابتي مراجعه كننده به درمانگاه زنان دربيمارستان هاي رجايي تنكابن و امام ساري درسا ل 1394

 

دكتر عذرا اخا، دكتر ويدا شفتي

 

93

 

2011

32

تعيين ژنوتيپهاي واريانت Q 192 R آنزيم پاراكسوناز سرم (PON1)با روش دو سوبسترايي و ارتباط آنها با اينترلوكين -6( -6 (ILدر بيماران مبتلا به ديابت نوع 2